10.6.10

I put this in the translator but it hasn't quite worked. But you get the idea. I think I am telling a joke here, or trying to speak the language...

Photos of the legendary Lee Miller coming to Rijeka

Središnji događaj prvog Foto festivala bit će izložba »Legendary Lee Miller« s retrospektivom od 96 fotografija jedne od najpoznatijih fotografkinja 20. The central event of the first Photo Festival will show "Legendary Lee Miller" with a retrospective of 96 photographs of one of the most famous photographer 20th stoljeća c.

Lee Miller, autoportret s rajfom, 1932, Arhiva Lee Miller

U Malom salonu publika će vidjeti fotografije iz umjetničke kolekcije Marina Cettine i izložbu Marcusa Doylea In Mali salon audience will see photos from the art collection and exhibition Marina Cettina Marcus Doyle

Radionice i edukacija Workshops and training

Marcus Doyle održat će radionicu na temu noćne fotografije za petnaest polaznika 9. Marcus Doyle will hold a workshop on the subject of night photography for fifteen students 9th i 10. and 10 srpnja. July Fotografi zainteresirani za njegovu radionicu moraju, uz kotizaciju u iznosu od 300 kuna, imati i vlastitu opremu. Photographers interested in his workshop must, along with registration fee of 300 kuna, have own equipment.

Kao edukativan dio programa manifestacije 2. As part of the educational event second i 3 srpnja bit će održan i dvodnevni seminar na temu »Fotografija« na kojem će londonski kritičar, kolekcionar i galerist Michael Deimar iz galerije »Deimar/Nobile« održati niz zanimljivih predavanja o povijesti, kao i aktualnim pitanjima suvremene fotografije. and July 3 will be held and a two-day seminar on "Photo" on which the London-based critic, collector and gallery owner Michael Deimar from gallery »Deimar / Nobile," held a series of interesting lectures on history and current issues of contemporary photography. Kotizacija za sudjelovanje na seminaru iznosi 50 kuna, a prijave sudionika primat će se u MMSU od 14. Registration fee for participation in the seminar is 50 kuna, a registration of participants will receive the Celebration of 14 lipnja. June Seminar će se održati u Gradskoj vijećnici, na engleskom jeziku, a kao poseban gost na njemu će s predavanjem o svojoj majci sudjelovati i Antony Penrose, sin legendarne Lee Miller. The seminar will be held at City Hall, in English, as a special guest on it will lecture on his mother to attend and Antony Penrose, son of the legendary Lee Miller.

RIJEKA - Rijeka Foto festival naziv je nove manifestacije koju Muzej moderne i suvremene umjetnosti pokreće u suradnji s Helenom Srakočić Kovač, nekadašnjom londonskom galeristicom, s nakanom da to postane redovno ljetno događanje. RIJEKA - Rijeka Photo Festival is the name of the new events that the Museum of Modern and Contemporary Art runs in collaboration with Helena Srakočić Smith, formerly a London gallery owner, intended to become a regular summer event.

Program prvog izdanja festivala obuhvaća četiri izložbe i prateće edukativne sadržaje, a središnji događaj bit će izložba »Legendary Lee Miller« s retrospektivom od 96 fotografija jedne od najpoznatijih fotografkinja 20. Program of the first edition of the festival includes four exhibition and accompanying educational facilities, a central event will be the exhibition "Legendary Lee Miller" with a retrospective of 96 photographs of one of the most famous photographer 20th stoljeća. century. Kao jedna od najljepših žena svog vremena, Lee Miller se najprije proslavila kao model visoke mode u New Yorku 1920-tih godina, da bi se potom u Parizu uz Mana Raya i sama počela ozbiljno baviti fotografijom, te postala važnim sudionikom naderalističkog pokreta. As one of the most beautiful women of his time, Lee Miller was first celebrated as a model of high fashion in New York, 1920-ies, to be followed in Paris with Man Ray and myself began to seriously engage in photography, and became an important participant naderalističkog movement.

Riječka izložba nudi presjek njezina stvaralaštva u svim fazama, od modne fotografije, preko portreta slavnih prijatelja poput Pabla Picassa, do fotografija nastalih za vrijeme Drugog svjetskog rata što ih je snimila kao ratna reporterka američke vojske i jedna od prvih koja je ušla u koncentracijske logore Buchenwald i Dachau. Rijeka exhibition offers a cross-section of creativity in all its phases, from fashion photography, to portraits of famous friends such as Pablo Picasso, and photographs taken during the Second World War, which he recorded as a war reporter U.S. Army and one of the first state to enter the Buchenwald concentration camp and Dachau.

Riječka će publika izložbu moći pogledati od 1. Rijeka's audience will be able to view the exhibition from 1 srpnja do 14. July 14th kolovoza u MMSU-u, no tome će prethoditi još dva izložbena programa u Malom salonu i Muzeju grada Rijeke – najavljeno je na jučerašnjoj konferenciji za novinare. August in the stereo-in, but it will be preceded by two exhibition program in Mali salon and Museum of the City of Rijeka - was announced at yesterday's press conference.

Kao uvod u cijelo događanje, u Malom salonu će 17. As an introduction to the whole event, in a small salon to 17th lipnja biti otvorena izložba fotografija iz umaške kolekcije Marina Cettine koja obuhvaća značajna imena međunarodne i hrvatske suvremene umjetnosti. June will be an exhibition of photographs from the collection of Umag Marina Cettina, which includes important names of international and Croatian contemporary art. Među njima su autori poput slavnog Andresa Serrana, Zoe Leonarda, Jacka Piersona, uz još dvadesetak domaćih i inozemnih fotografa i likovnih umjetnika, kao što su Ksenija Turčić, Igor Rončević, Ivan Kožarić, Mladen Stilinović i drugi autori iz Hrvatske, Slovenije, SAD-a, Brazila i Italije. Among them are the famous authors such as Andres Serrano, Zoe Leonard, Jack Pierson, along with twenty local and international photographers and artists, such as Ksenija Turcic, Igor Roncevic John Kožarić, Mladen Stilinović and other authors from Croatian, Slovenian, United States a, Brazil and Italy.

Muzej grada Rijeke u manifestaciju se uključuje izložbom »Riječki fotografi 1950-1980« na kojoj će od 30. Museum of Rijeka in the event includes an exhibition of "Rijeka Photographers 1950-1980," which will be from 30 lipnja do konca kolovoza biti prezentiran izbor radova protagonista riječke fotografske scene, od Maksa Peća, Ervina Debeuca, Viktora i Egona Hreljanovića do Ranka Dokmanovića, Rina Gropuzza, Rudolfa Zambelija... June until the end of August will be presented to a selection of work protagonist Riječke photographic scenes, from the maximum Peca Debeuca Ervin, Victor and Egon Hreljanovića to Ranka Dokmanovic, Rina Gropuzza, Rudolf Zambelija ... Zastupljeno je ukupno 16 autora koji su u navedenom razdoblju pretežno istraživali i razvijali crno-bijelu fotografiju, u žanrovskom rasponu od dokumentarne i reportažne, do umjetničke i eksperimentalne. Represented a total of 16 authors who are in this period mainly researched and developed black and white photography, ranging from the genre of documentary and reportage, the artistic and experimental.

Nakon kolekcije Marina Cettine, u Malom salonu će 8. After collection, Marina Cettina, in a small salon will be 8th srpnja biti otvorena i samostalna izložba britanskog fotografa Marcusa Doylea, majstora noćne fotografije. On July opened, and the solo exhibition of British photographer Marcus Doyle, master of night photography. Doyle se petnaest godina bavi fotografijom, a interes mu je usmjeren na urbane pejzaže i okolinu koju čovjek mijenja i eksploatira. Doyle fifteen years now the photograph, and his interest is focused on urban landscapes and the environment by man changes and exploits. Njegovi pejzaži pokazuju mjesta koje su često zanemarena, bez ljudi, ali s ožiljcima koje ostavljaju okolišu, a noćna fotografija otkriva svijet posebne atmosfere gdje se ono obično pretvara u neobično i nestvarno. His landscapes show places that are often ignored, no people, but the scars left by the environment, and night photography reveals a world of special atmosphere where it usually turns into a strange and unreal. To postiže fotografijom velikog formata i dugotrajnim strpljivim čekanjem na onaj pravi trenutak i pravo svjetlo, što katkad traje i danima. To achieve large-format photography and long patient waiting for the right moment and right at the light, which sometimes lasts for days.

Većina Doyleovih fotografija nastala je na području SAD-a iu Velikoj Britaniji, a radi pripreme izložbe ovih je dana posjetio i Rijeku, obišavši neke od napuštenih industrijskih zona koje su ga posebno fascinirale. Most Doyleovih photo was made in the USA and the UK, and for the preparation of the exhibition was visited on the Nile, having sailed some of the abandoned industrial areas that are particularly fascinated him. Ponovni dolazak u Rijeku iskoristit će i za fotografiranje grada, a dio tih radova donirat će MMSU-u. Re coming to Rijeka will use for photographing the city, and some of these works will be donated to stereo-in.

No comments: